چت

داود عسگری - 2343

نام :

داود عسگری

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2343

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02155509831
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

مشخصات:

تیرچه

×