نام :

زمان بیابانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2308

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155440379
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

تیرچه کرومیت

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید