آهن و فولاد لیام

احسان رضایی

49%
جزئیات...

اعلام موجودی آهن و فولاد لیام (احسان رضایی) - 2294

ورق اسید شویی
20 تیر، 1401 8 ماه پیش

صورت بار ورق اسید شویی 20 تیر (کد : 41753)

ورق ۲ اسید مبارکه st37 عرض ۱۰۰cm ✅ورق ۴ اسید غرب stw22 عرض ۱۰۰cm ✅ورق ۴ اسید غرب stw22 عرض ۱۱۶cm ✅ورق ۴ اسید غرب stw22 عرض ۱۲۵cm ✅ورق ۴ اسید غرب stw22 عرض ۱۵۵cm ✅ورق ۱.۲۵ استیل خشدار نگیر ۱۲۴*۲۴۴ ✅ورق ۵میل سیاه st37 ابعاد ۱۵۰*۲۴۰ ✅ انبار آهن و فولاد لیام ✅

ورق روغنی (سرد)
14 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 14 آذر (کد : 32892)

آهن و فولاد لیام عرضه كننده انواع ورق روغني،اسيدشويي،گالوانيزه،سياه 02155446012 02155446011

ورق اسید شویی
14 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 14 آذر (کد : 32891)

آهن و فولاد لیام عرضه كننده انواع ورق روغني،اسيدشويي،گالوانيزه،سياه 02155446012 02155446011

ورق گالوانیزه و رنگی
14 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 14 آذر (کد : 32890)

آهن و فولاد لیام عرضه كننده انواع ورق روغني،اسيدشويي،گالوانيزه،سياه 02155446012 02155446011

ورق گرم (سیاه)
14 آذر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 14 آذر (کد : 32888)

آهن و فولاد لیام عرضه كننده انواع ورق روغني،اسيدشويي،گالوانيزه،سياه 02155446012 02155446011

ورق اسید شویی
05 آبان، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 05 آبان (کد : 30228)

آهن و فولاد ليام ✅ورق ۲ اسید فولاد مبارکه st37✅ عرض ۱۰۰*۲۰۰ --------------- ۳تن ✅ انبار آهن و فولاد لیام ✅ ۰۲۱ ۵۵۴۴ ۶۰۱۱/۱۸ ۰۹۱۲ ۲۰۵۰ ۸۵۳ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱

ورق گالوانیزه و رنگی
27 مهر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 27 مهر (کد : 29729)

عرضه كننده انواع ورق ⬇️⬇️ روغني،اسيدشويي،گالوانيزه،سياه تلفن ثابت⬇️⬇️ ٦٠١١ ٥٥٤٤ ٠٢١ ٦٠١٢ ٥٥٤٤ ٠٢١ ٦٠١٣/١٨ ٥٥٤٤ ٠٢١ تلفن همراه⬇️⬇️ 0912100664 09122050853 09199332781

ورق اسید شویی
24 مهر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق اسید شویی 24 مهر (کد : 29400)

✅شرکت آهن و فولاد لیام✅ عرضه کننده انواع ورق های فولادی ورق ۰/۷۰ فولاد مبارکه ek4 عرض ۱۰۰cm دو رول ورق ۱.۲۰ فولاد مبارکه st12 عرض ۱۰۰cm یک رول ورق ۱.۵ فولاد مبارکه st14 عرض ۱۰۰cm تک رول ورق ۲ اسید فولاد مبارکهst37 غرض ۱۰۰cm دو رول ورق ۲.۵ اسید فولاد غرب w22 عرض ۱۲۵ تک رول ورق ۴ اسید فولاد مبارکهw22 عرض ۱۰۰cm تک رول ✅ انبار آهن و فولاد لیام ✅ تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱ ۵۵۴۴۶۰۱۱/۱۸ ۰۹۱۲ ۱۰۰۰ ۶۶۴ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱

ورق روغنی (سرد)
17 مهر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 17 مهر (کد : 28872)

عرضه كننده انواع ورق ⬇️⬇️ روغني،اسيدشويي،گالوانيزه،سياه تلفن ثابت⬇️⬇️ ٦٠١١ ٥٥٤٤ ٠٢١ ٦٠١٢ ٥٥٤٤ ٠٢١ ٦٠١٣/١٨ ٥٥٤٤ ٠٢١ تلفن همراه⬇️⬇️ ۰۹۱۲ ۱۰۰۰ ۶۶۴ ۰۹۱۲ ۲۰۵ ۰۸۵۳ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱

ورق گرم (سیاه)
11 مهر، 1400 1 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 11 مهر (کد : 28730)

✅شرکت آهن و فولاد لیام✅ عرضه کننده انواع ورق های فولادی ورق ۱.۲۰ فولاد مبارکه st12 عرض ۱۰۰cm یک رول ورق ۱.۵ فولاد مبارکه st14 عرض ۱۰۰cm تک رول ورق ۲.۵ فولاد مبارکه st14 عرض ۱۰۰cm ظرفیت ✅ انبار آهن و فولاد لیام ✅ تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱ ۵۵۴۴۶۰۱۱/۱۸ ۰۹۱۲ ۱۰۰۰ ۶۶۴ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱

ورق گرم (سیاه)
06 مهر، 1400 1 سال پیش

ورق گرم 06 مهر (کد : 28489)

✅شرکت آهن و فولاد لیام✅ عرضه کننده انواع ورق های فولادی ورق ۰/۵۰فولاد مبارکه st14 عرض ۱۰۰cm مقدار ۳تن ورق ۱.۲۰ فولاد مبارکه st12 عرض ۱۰۰cm یک رول ورق ۱.۲۵ فولاد مبارکه st12 عرض ۱۲۱cm ۵تن ورق ۱.۵ فولاد مبارکه st14 عرض ۱۰۰cm تک رول ورق ۲ میل فولاد مبارکه st12 عرض ۱۰۲cm تک رول ورق ۲.۴۴ فولاد مبارکه st12 عرض ۱۰۲cm تک رول ورق ۲.۵ فولاد مبارکه st14 عرض ۱۰۰cm ظرفیت ✅ انبار آهن و فولاد لیام ✅ تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱ ۵۵۴۴۶۰۱۱/۱۸ ۰۹۱۲ ۱۰۰۰ ۶۶۴ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱

ورق گرم (سیاه)
27 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 27 شهریور (کد : 27622)

آهن و فولاد ليام Forwarded from آهن و فولاد ليام (ılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅̅|̲̅̅●̲̅̅|llılıh_jamshedılıll|̲̅̅●̲̅̅|̲̅̅=̲̅) ✅شرکت آهن و فولاد لیام✅ عرضه کننده انواع ورق های فولادی ۱- ورق ۰/۵۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۰۰*۲۰۰ مقدار ۱تن ۲- ورق ۰/۵۰ فولاد غرب ابعادی ۱۰۰*۲۰۰ مقدار ۱۵۰۰ کیلو گرم ۳- ورق ۰/۷۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۰۰*۱۴۱ مقدار ۷۰۰ کیلو گرم ۴- ورق ۰/۷۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۲۵*۱۵۷ مقدار ۷۰۰ کیلوگرم ✅ انبار آهن و فولاد لیام ✅ تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱ ۵۵۴۴۶۰۱۱/۱۸ ۰۹۱۲ ۱۰۰۰ ۶۶۴ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱

ورق روغنی (سرد)
17 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 17 شهریور (کد : 26879)

[Forwarded from آهن و فولاد ليام (ılıll|̲̅●̲̅|̲̅=̲̅|̲̅●̲̅|llılıh_jamshedılıll|̲̅●̲̅|̲̅=̲̅)] ✅شرکت آهن و فولاد لیام✅ عرضه کننده انواع ورق های فولادی ۱- ورق ۰/۵۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۰۰*۲۰۰ مقدار ۱تن ۲- ورق ۰/۵۰ فولاد غرب ابعادی ۱۰۰*۲۰۰ مقدار ۱۵۰۰ کیلو گرم ۳- ورق ۰/۷۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۰۰*۱۴۱ مقدار ۷۰۰ کیلو گرم ۴- ورق ۰/۷۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۲۵*۱۵۷ مقدار ۷۰۰ کیلوگرم ✅ انبار آهن و فولاد لیام ✅ تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱ ۵۵۴۴۶۰۱۱/۱۸ ۰۹۱۲ ۱۰۰۰ ۶۶۴ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱ @ahanfolladleiam

ورق روغنی (سرد)
15 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق روغنی (سرد) 15 شهریور (کد : 26572)

[Forwarded from آهن و فولاد ليام (ılıll|̲̅●̲̅|̲̅=̲̅|̲̅●̲̅|llılıh_jamshedılıll|̲̅●̲̅|̲̅=̲̅)] ✅شرکت آهن و فولاد لیام✅ عرضه کننده انواع ورق های فولادی ورق ۰/۵۰فولاد مبارکه st14 عرض ۱۰۰cm ظرفیت ورق ۱.۵ فولاد مبارکه st14 عرض ۱۰۰cm تک رول ورق ۲ میل روغنی مبارکه st12 عرض ۱۰۰cm تک رول ورق ۲ اسید فولاد مبارکه st37عرض ۱۰۰cm دو رول ✅ انبار آهن و فولاد لیام ✅ تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱ ۵۵۴۴۶۰۱۱/۱۸ ۰۹۱۲ ۱۰۰۰ ۶۶۴ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱ @ahanfolladleiam

ورق گالوانیزه و رنگی
15 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گالوانیزه و رنگی 15 شهریور (کد : 26571)

[Forwarded from آهن و فولاد ليام (ılıll|̲̅●̲̅|̲̅=̲̅|̲̅●̲̅|llılıh_jamshedılıll|̲̅●̲̅|̲̅=̲̅)] ✅شرکت آهن و فولاد لیام✅ عرضه کننده انواع ورق های فولادی ورق ۰/۴۰ گالوانیزه تاراز عرض ۱۰۰cm ظرفیت ورق ۰/۴۰ گالوانیزه تاراز عرض ۱۲۵cm ظرفیت ورق ۰/۵۰ گالوانیزه تاراز عرض ۱۲۵cm ظرفیت ورق ۰/۵۰گالوانیزه تاراز عرض ۱۰۰cm ظرفیت ورق ۰/۵۰گالوانیزه کاشان عرض ۱۲۵ ظرفیت ✅ انبار تهران ✅ تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱ ۵۵۴۴۶۰۱۱/۱۸ ۰۹۱۲ ۱۰۰۰ ۶۶۴ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱ @ahanfolladleiam

ورق گرم (سیاه)
10 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 10 شهریور (کد : 26258)

✅شرکت آهن و فولاد لیام✅ عرضه کننده انواع ورق های فولادی ۱- ورق ۰/۵۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۰۰*۲۰۰ مقدار ۱تن ۲- ورق ۰/۵۰ فولاد غرب ابعادی ۱۰۰*۲۰۰ مقدار ۱۵۰۰ کیلو گرم ۳- ورق ۰/۷۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۰۰*۱۴۱ مقدار ۷۰۰ کیلو گرم ۴- ورق ۰/۷۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۲۵*۱۵۷ مقدار ۷۰۰ کیلوگرم ✅ انبار آهن و فولاد لیام ✅ تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱ ۵۵۴۴۶۰۱۱/۱۸ ۰۹۱۲ ۱۰۰۰ ۶۶۴ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱

ورق گرم (سیاه)
08 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 08 شهریور (کد : 25878)

✅شرکت آهن و فولاد لیام✅ عرضه کننده انواع ورق های فولادی ۱- ورق ۰/۵۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۰۰*۲۰۰ مقدار ۱تن ۲- ورق ۰/۵۰ فولاد غرب ابعادی ۱۰۰*۲۰۰ مقدار ۱۵۰۰ کیلو گرم ۳- ورق ۰/۷۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۰۰*۱۴۱ مقدار ۷۰۰ کیلو گرم ۴- ورق ۰/۷۰ فولاد مبارکه ابعادی ۱۲۵*۱۵۷ مقدار ۷۰۰ کیلوگرم ✅ انبار آهن و فولاد لیام ✅ تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱ ۵۵۴۴۶۰۱۱/۱۸ ۰۹۱۲ ۱۰۰۰ ۶۶۴ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱

ورق گرم (سیاه)
07 شهریور، 1400 2 سال پیش

صورت بار ورق گرم (سیاه) 07 شهریور (کد : 25630)

✅شرکت آهن و فولاد لیام✅ عرضه کننده انواع ورق های فولادی ورق ۰/۵۰فولاد مبارکه st14 عرض ۱۰۰cm ظرفیت ورق ۲ میل روغنی مبارکه st12 عرض ۱۰۰cm تک رول ✅ انبار آهن و فولاد لیام ✅ تلفن تماس جهت هماهنگی ۰۲۱ ۵۵۴۴۶۰۱۱/۱۸ ۰۹۱۲ ۱۰۰۰ ۶۶۴ ۰۹۱۹ ۹۳۳ ۲۷۸۱

×