آراد فولاد زاگرس (روشن مهدوی) - 2292

آراد فولاد زاگرس

روشن مهدوی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

آراد فولاد زاگرس

نام مدیر عامل :

روشن مهدوی

کد کاربری :

f24-2292

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02155508038
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

میلگرد

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×