علی یارلو - 2152

نام :

علی یارلو

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-2152

وب سایت :

ایمیل :

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

رول باز کن در سایز های مختلف ورق های 2/5 تا 4 میل و بولت

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

ورق های 2/5 و 3 میل و 4 میل

×