مهدی تنوری (آهن آلات تنوری) - 2149

مهدی تنوری

آهن آلات تنوری

44%
جزئیات...
نام :

مهدی تنوری

نام تجاری :

آهن آلات تنوری

کد کاربری :

f24-2149

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آهن آلات تنوری خرید و فروش میلگرد .

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

فارس ،شيراز

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

×