آهن آلات خراسانی خراسانی - 2075

آهن آلات خراسانی خراسانی

30%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات خراسانی خراسانی

نام مدیر عامل :

کد کاربری :

f24-2075

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02136466555
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران جاده خاوران. خاتون اباد. بعد از امام رضا 51

توضیحات :

ساعات کاری : 8ای 6 شماره تماس : 02136466555

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

فلزات آلیاژی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

برش cnc

دسته محصول :

انواع برشکاری فلزات

×