چت

ابوالفتح شه رستمی

اهن الات شه رستمی

55%
جزئیات...

اعلام موجودی ابوالفتح شه رستمی (اهن الات شه رستمی) - 2045

ناودانی
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ناودانی 26 بهمن (کد : 55593)

موجود هست

سیم و سایر مفتول ها
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی سیم و سایر مفتول ها 26 بهمن (کد : 55592)

موجود هست

تیرآهن
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 26 بهمن (کد : 55591)

موجود هست

لوله داربستی
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 26 بهمن (کد : 55590)

موجود هست

پروفیل
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی پروفیل 26 بهمن (کد : 55589)

موجود هست

نبشی
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی نبشی 26 بهمن (کد : 55588)

موجود هست

تیرآهن
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 26 بهمن (کد : 55587)

موجود هست

ورق روغنی (سرد)
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 26 بهمن (کد : 55586)

موجود هست

ورق گالوانیزه
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 26 بهمن (کد : 55585)

موجود هست

ورق گرم (سیاه)
26 بهمن، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 26 بهمن (کد : 55584)

موجود هست

×