حمید یارلو (بازرگانی دمیرچی) - 2033

حمید یارلو

بازرگانی دمیرچی

44%
جزئیات...
نام :

حمید یارلو

نام تجاری :

بازرگانی دمیرچی

کد کاربری :

f24-2033

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166318550 ،
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

بازرگانی دمیرچی تامین انواع پروفیل ورق سیاه

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

پروفیل