امیر فیروزی - 1974

نام :

امیر فیروزی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1974

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02156224950
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

لوله مبلی

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

نبشی

فایل های ضمیمه :
لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

فایل های ضمیمه :
×