فروشگاه اهن الات امیدی (امیدی) - 1956

فروشگاه اهن الات امیدی

امیدی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

فروشگاه اهن الات امیدی

نام مدیر عامل :

امیدی

کد کاربری :

f24-1956

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02133972167 ، 02133963086
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فروشگاه امیدی فروش انواع ورقهای استیل و آلومنیوم

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سایر فلزات

مشخصات:

آلومنیوم

دسته محصول :

استیل