چت

بابک مجتبی - 1940

نام :

بابک مجتبی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1940

وب سایت :
ایمیل :

تلفن : 02126550993
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 26550993

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

مشخصات:

پوشش شقف های شیب دار

×