نام :

بابک مجتبی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1940

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02126550993
کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس تولیدی :

تهران ،تهران

کدپستی :

-

تعداد پرسنل :

0

تلفن :

-

توضیحات :

ساعات کاری : شماره تماس : 26550993

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

حداقل میزان سفارش :

مشخصات محصول :

پوشش شقف های شیب دار

فایل های ضمیمه :

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید