برشکاری افق سوله (سعید رضایی) - 1938

برشکاری افق سوله

سعید رضایی

36%
جزئیات...
نام شرکت :

برشکاری افق سوله

نام مدیر عامل :

سعید رضایی

کد کاربری :

f24-1938

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02136462937
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

تولید کننده انواع پروفیل زد

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

پروفیل زدz

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

پروفیل زد

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×