آهن آلات رضایی (عباد الله رضایی نیا) - 1871

آهن آلات رضایی

عباد الله رضایی نیا

44%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات رضایی

نام مدیر عامل :

عباد الله رضایی نیا

کد کاربری :

f24-1871

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02166671522 ،
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آهن آلات رضایی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×