آهن اطلس - 1845

نام شرکت :

آهن اطلس

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1845

وب سایت :

ایمیل :

mohammadreza5239@gmail.com

تلفن : 04134214634
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

خمکاری فلزات

×