آهن صدری (احسان صدری) - 1842

آهن صدری

احسان صدری

35%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن صدری

نام مدیر عامل :

احسان صدری

کد کاربری :

f24-1842

وب سایت :

ایمیل :

ma.rezai7395@gmail.com

تلفن : 02634666612 ، 02634666613
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی