آهن آلات کریم زاده (محسن کریم زاده) - 1813

آهن آلات کریم زاده

محسن کریم زاده

36%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن آلات کریم زاده

نام مدیر عامل :

محسن کریم زاده

کد کاربری :

f24-1813

وب سایت :

ایمیل :

Mohsen.karim74@gmail.com

تلفن : 02166674846
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

1368

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×