بازرگانی ورق ثامن (مجید حسنلو) - 1785

بازرگانی ورق ثامن

مجید حسنلو

35%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی ورق ثامن

نام مدیر عامل :

مجید حسنلو

کد کاربری :

f24-1785

وب سایت :

ایمیل :

behroozpir3@gmail.com

تلفن : 02155534999
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی