مجموعه ورق ابراهیمی - 1781

مجموعه ورق ابراهیمی

22%
جزئیات...
نام شرکت :

مجموعه ورق ابراهیمی

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1781

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02155533135
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

فایل های ضمیمه :
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×