بازرگانی خواجه بیک (محمد صادق خواجه بیک) - 1771

بازرگانی خواجه بیک

محمد صادق خواجه بیک

29%
جزئیات...
نام شرکت :

بازرگانی خواجه بیک

نام مدیر عامل :

محمد صادق خواجه بیک

کد کاربری :

f24-1771

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 02144855270
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی