شرکت ساختمانی سیال پولاد نوین - 1734

شرکت ساختمانی سیال پولاد نوین

29%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت ساختمانی سیال پولاد نوین

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1734

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

ساخت وساز پروژه های بزرگ

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×