استحکام پروفیل (عادلی) - 1726

استحکام پروفیل

عادلی

50%
جزئیات...
نام شرکت :

استحکام پروفیل

نام مدیر عامل :

عادلی

کد کاربری :

f24-1726

وب سایت :

-

ایمیل :

74adeli@gmail.com

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

استحکام پروفیل

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان فلکه دانشگاه، 20متری بعثت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق قلع اندود (تین پلیت)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

×