امیرمحمد صدقی - 1694

نام :

امیرمحمد صدقی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-1694

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :

-

کد ملی :

سال آغاز فعالیت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

مشخصات:

انواع قوطی و پروفیل با ضخامت ورق مختلف و ابعاد مختلف

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×