صنایع مفتولی حاجیان (احمدی) - 1691

صنایع مفتولی حاجیان

احمدی

44%
جزئیات...
نام شرکت :

صنایع مفتولی حاجیان

نام مدیر عامل :

احمدی

کد کاربری :

f24-1691

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 02155249595 ، 02155249594
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

صنایع مفتولی حاجیان تولید مفتول مسوار . از ضخامت 1/20 تا 8

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

مشخصات:

صنایع مفتولی حاجیان تولید مفتول مسوار . از ضخامت 1/20 تا 8

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

سیم و سایر مفتول ها

مشخصات:

تولید مفتول مسوار . از ضخامت 1/20 تا 8

×