سپاهان فلز جابری (مرتضی جابری) - 1661

سپاهان فلز جابری

مرتضی جابری

29%
جزئیات...
نام شرکت :

سپاهان فلز جابری

نام مدیر عامل :

مرتضی جابری

کد کاربری :

f24-1661

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×