چت

آگهی های خرید فراهانی (فراهانی) - 16203

ورق گرم (سیاه) تولیدات و مصنوعات فلزی
08 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار پلیت

خریدار 20عدد پلیت 10*20 قطر 10میل می باشیم.

نبشی
08 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار نبشی

خریدار نبشی 10 به میزان 80 عدد می باشیم.

تیرآهن
08 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار تیر آهن

خریدار تیراهن 18 به میزان دوشاخه می باشیم.

قوطی ستونی
08 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار قوطی

خریدار 40متر قوطی سبک قطر3 میل می باشیم.

تیرآهن
08 شهریور، 1402 6 ماه پیش

خریدار تیرآهن

خریدار تیرآهن 18 ذوب آهن اصفهان 5شاخه می باشیم.

×