چت

فراهانی (فراهانی) - 16203

نام :

فراهانی

نام تجاری :

فراهانی

کد کاربری :

f24-16203

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

ساخت و ساز و ویلا سازی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

البرز ،کرج

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ارائه خدمات

مشخصات:

فعال در حیطه ساخت و ساز و عمرانی

×