سفیر فولاد لنجان

سید مرتضی مصطفوی

71%
جزئیات...

اعلام موجودی سفیر فولاد لنجان (سید مرتضی مصطفوی) - 15890

پروفیل
14 آذر، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی پروفیل 14 آذر (کد : 93005)

📌پروفیل مربعی طول 6متر ✅️ ابعاد20*20 (ضخامت 2فولادی7.200)،(ضخامت 2/5فولادی9.000)(ضخامت2/2گیلانی7.920) ✅️ ابعاد30*30 (ضخامت 2فولادی10.950)(ضخامت 2/5فولادی13.700)(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد40*40 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*50 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد60*60 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد70*70 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ✅️ ابعاد90*90 (ضخامت 2فولادی33.500)،(ضخامت 2/5فولادی41.900)،(ضخامت2/2گیلانی36.860) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

پروفیل
14 آذر، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی پروفیل 14 آذر (کد : 93004)

📌پروفیل مستطیلی طول 6متر ✅️ ابعاد10*20 (ضخامت 2فولادی5.430)،(ضخامت 2/5فولادی6.790)(ضخامت2/2گیلانی5.970) ✅️ ابعاد30*20 (ضخامت 2فولادی9.000)(ضخامت 2/5فولادی11.350)(ضخامت2/2گیلانی9.990) ✅️ ابعاد40*20 (ضخامت 2فولادی10.950)،(ضخامت 2/5فولادی13.700)،(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد60*20 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*30 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد60*30 (ضخامت 2فولادی16.600)،(ضخامت 2/5فولادی20.700)،(ضخامت2/2گیلانی18.220) ✅️ ابعاد60*40 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد80*40 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد100*40 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

لوله داربستی
14 آذر، 1402 6 روز پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 14 آذر (کد : 93003)

📌لوله داربستی ✅️ضخامت 2 فولادی ✅️ضخامت 2/5 فولادی ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

لوله داربستی
15 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 15 مهر (کد : 81214)

📌لوله داربستی ✅️ضخامت 2 فولادی ✅️ضخامت 2/5 فولادی ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

پروفیل
15 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 15 مهر (کد : 81213)

📌پروفیل مستطیلی طول 6متر ✅️ ابعاد10*20 (ضخامت 2فولادی5.430)،(ضخامت 2/5فولادی6.790)(ضخامت2/2گیلانی5.970) ✅️ ابعاد30*20 (ضخامت 2فولادی9.000)(ضخامت 2/5فولادی11.350)(ضخامت2/2گیلانی9.990) ✅️ ابعاد40*20 (ضخامت 2فولادی10.950)،(ضخامت 2/5فولادی13.700)،(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد60*20 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*30 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد60*30 (ضخامت 2فولادی16.600)،(ضخامت 2/5فولادی20.700)،(ضخامت2/2گیلانی18.220) ✅️ ابعاد60*40 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد80*40 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد100*40 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

پروفیل
15 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 15 مهر (کد : 81212)

📌پروفیل مربعی طول 6متر ✅️ ابعاد20*20 (ضخامت 2فولادی7.200)،(ضخامت 2/5فولادی9.000)(ضخامت2/2گیلانی7.920) ✅️ ابعاد30*30 (ضخامت 2فولادی10.950)(ضخامت 2/5فولادی13.700)(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد40*40 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*50 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد60*60 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد70*70 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ✅️ ابعاد90*90 (ضخامت 2فولادی33.500)،(ضخامت 2/5فولادی41.900)،(ضخامت2/2گیلانی36.860) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

ورق گالوانیزه و رنگی
15 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 15 مهر (کد : 81211)

📌کرکره سینوسی عرض 113 ضخامت 0.5 وزن 4.900 عرض 88 ضخامت 0.5 وزن 3.900 عرض 88 ضخامت 0.6 وزن 4.500 عرض 113 ضخامت 0.6 وزن 5.600 ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره ۰۹۱۳۰۹۰۹۶۰۵ تماس بگیرید❌️

ورق گالوانیزه و رنگی
08 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 08 مهر (کد : 79896)

📌کرکره سینوسی عرض 113 ضخامت 0.5 وزن 4.900 عرض 88 ضخامت 0.5 وزن 3.900 عرض 88 ضخامت 0.6 وزن 4.500 عرض 113 ضخامت 0.6 وزن 5.600 ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره ۰۹۱۳۰۹۰۹۶۰۵ تماس بگیرید❌️

پروفیل
08 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 08 مهر (کد : 79895)

📌پروفیل مربعی طول 6متر ✅️ ابعاد20*20 (ضخامت 2فولادی7.200)،(ضخامت 2/5فولادی9.000)(ضخامت2/2گیلانی7.920) ✅️ ابعاد30*30 (ضخامت 2فولادی10.950)(ضخامت 2/5فولادی13.700)(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد40*40 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*50 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد60*60 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد70*70 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ✅️ ابعاد90*90 (ضخامت 2فولادی33.500)،(ضخامت 2/5فولادی41.900)،(ضخامت2/2گیلانی36.860) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

پروفیل
08 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 08 مهر (کد : 79894)

📌پروفیل مستطیلی طول 6متر ✅️ ابعاد10*20 (ضخامت 2فولادی5.430)،(ضخامت 2/5فولادی6.790)(ضخامت2/2گیلانی5.970) ✅️ ابعاد30*20 (ضخامت 2فولادی9.000)(ضخامت 2/5فولادی11.350)(ضخامت2/2گیلانی9.990) ✅️ ابعاد40*20 (ضخامت 2فولادی10.950)،(ضخامت 2/5فولادی13.700)،(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد60*20 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*30 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد60*30 (ضخامت 2فولادی16.600)،(ضخامت 2/5فولادی20.700)،(ضخامت2/2گیلانی18.220) ✅️ ابعاد60*40 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد80*40 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد100*40 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

لوله داربستی
08 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 08 مهر (کد : 79884)

📌لوله داربستی ✅️ضخامت 2 فولادی ✅️ضخامت 2/5 فولادی ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

لوله داربستی
06 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 06 مهر (کد : 79672)

📌لوله داربستی ✅️ضخامت 2 فولادی ✅️ضخامت 2/5 فولادی ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

پروفیل
06 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 06 مهر (کد : 79671)

📌پروفیل مستطیلی طول 6متر ✅️ ابعاد10*20 (ضخامت 2فولادی5.430)،(ضخامت 2/5فولادی6.790)(ضخامت2/2گیلانی5.970) ✅️ ابعاد30*20 (ضخامت 2فولادی9.000)(ضخامت 2/5فولادی11.350)(ضخامت2/2گیلانی9.990) ✅️ ابعاد40*20 (ضخامت 2فولادی10.950)،(ضخامت 2/5فولادی13.700)،(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد60*20 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*30 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد60*30 (ضخامت 2فولادی16.600)،(ضخامت 2/5فولادی20.700)،(ضخامت2/2گیلانی18.220) ✅️ ابعاد60*40 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد80*40 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد100*40 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

پروفیل
06 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 06 مهر (کد : 79670)

📌پروفیل مربعی طول 6متر ✅️ ابعاد20*20 (ضخامت 2فولادی7.200)،(ضخامت 2/5فولادی9.000)(ضخامت2/2گیلانی7.920) ✅️ ابعاد30*30 (ضخامت 2فولادی10.950)(ضخامت 2/5فولادی13.700)(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد40*40 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*50 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد60*60 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد70*70 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ✅️ ابعاد90*90 (ضخامت 2فولادی33.500)،(ضخامت 2/5فولادی41.900)،(ضخامت2/2گیلانی36.860) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

ورق گالوانیزه و رنگی
06 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 06 مهر (کد : 79669)

📌کرکره سینوسی عرض 113 ضخامت 0.5 وزن 4.900 عرض 88 ضخامت 0.5 وزن 3.900 عرض 88 ضخامت 0.6 وزن 4.500 عرض 113 ضخامت 0.6 وزن 5.600 ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره ۰۹۱۳۰۹۰۹۶۰۵ تماس بگیرید❌️

ورق گالوانیزه و رنگی
04 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 04 مهر (کد : 79034)

📌کرکره سینوسی عرض 113 ضخامت 0.5 وزن 4.900 عرض 88 ضخامت 0.5 وزن 3.900 عرض 88 ضخامت 0.6 وزن 4.500 عرض 113 ضخامت 0.6 وزن 5.600 ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره ۰۹۱۳۰۹۰۹۶۰۵ تماس بگیرید❌️

پروفیل
04 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 04 مهر (کد : 79033)

📌پروفیل مربعی طول 6متر ✅️ ابعاد20*20 (ضخامت 2فولادی7.200)،(ضخامت 2/5فولادی9.000)(ضخامت2/2گیلانی7.920) ✅️ ابعاد30*30 (ضخامت 2فولادی10.950)(ضخامت 2/5فولادی13.700)(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد40*40 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*50 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد60*60 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد70*70 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ✅️ ابعاد90*90 (ضخامت 2فولادی33.500)،(ضخامت 2/5فولادی41.900)،(ضخامت2/2گیلانی36.860) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

پروفیل
04 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 04 مهر (کد : 79032)

📌پروفیل مستطیلی طول 6متر ✅️ ابعاد10*20 (ضخامت 2فولادی5.430)،(ضخامت 2/5فولادی6.790)(ضخامت2/2گیلانی5.970) ✅️ ابعاد30*20 (ضخامت 2فولادی9.000)(ضخامت 2/5فولادی11.350)(ضخامت2/2گیلانی9.990) ✅️ ابعاد40*20 (ضخامت 2فولادی10.950)،(ضخامت 2/5فولادی13.700)،(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد60*20 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*30 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد60*30 (ضخامت 2فولادی16.600)،(ضخامت 2/5فولادی20.700)،(ضخامت2/2گیلانی18.220) ✅️ ابعاد60*40 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد80*40 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد100*40 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

لوله داربستی
04 مهر، 1402 2 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 04 مهر (کد : 79031)

📌لوله داربستی ✅️ضخامت 2 فولادی ✅️ضخامت 2/5 فولادی ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

لوله داربستی
28 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 28 شهریور (کد : 78007)

📌لوله داربستی ✅️ضخامت 2 فولادی ✅️ضخامت 2/5 فولادی ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

لوله داربستی
27 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 27 شهریور (کد : 77790)

📌لوله داربستی ✅️ضخامت 2 فولادی ✅️ضخامت 2/5 فولادی ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

پروفیل
27 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 27 شهریور (کد : 77789)

📌پروفیل مستطیلی طول 6متر ✅️ ابعاد10*20 (ضخامت 2فولادی5.430)،(ضخامت 2/5فولادی6.790)(ضخامت2/2گیلانی5.970) ✅️ ابعاد30*20 (ضخامت 2فولادی9.000)(ضخامت 2/5فولادی11.350)(ضخامت2/2گیلانی9.990) ✅️ ابعاد40*20 (ضخامت 2فولادی10.950)،(ضخامت 2/5فولادی13.700)،(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد60*20 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*30 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد60*30 (ضخامت 2فولادی16.600)،(ضخامت 2/5فولادی20.700)،(ضخامت2/2گیلانی18.220) ✅️ ابعاد60*40 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد80*40 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد100*40 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

پروفیل
27 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 27 شهریور (کد : 77788)

📌پروفیل مربعی طول 6متر ✅️ ابعاد20*20 (ضخامت 2فولادی7.200)،(ضخامت 2/5فولادی9.000)(ضخامت2/2گیلانی7.920) ✅️ ابعاد30*30 (ضخامت 2فولادی10.950)(ضخامت 2/5فولادی13.700)(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد40*40 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*50 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد60*60 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد70*70 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ✅️ ابعاد90*90 (ضخامت 2فولادی33.500)،(ضخامت 2/5فولادی41.900)،(ضخامت2/2گیلانی36.860) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

پروفیل
20 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 20 شهریور (کد : 77065)

📌پروفیل مربعی طول 6متر ✅️ ابعاد20*20 (ضخامت 2فولادی7.200)،(ضخامت 2/5فولادی9.000)(ضخامت2/2گیلانی7.920) ✅️ ابعاد30*30 (ضخامت 2فولادی10.950)(ضخامت 2/5فولادی13.700)(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد40*40 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*50 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد60*60 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد70*70 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ✅️ ابعاد90*90 (ضخامت 2فولادی33.500)،(ضخامت 2/5فولادی41.900)،(ضخامت2/2گیلانی36.860) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

پروفیل
20 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 20 شهریور (کد : 77064)

📌پروفیل مستطیلی طول 6متر ✅️ ابعاد10*20 (ضخامت 2فولادی5.430)،(ضخامت 2/5فولادی6.790)(ضخامت2/2گیلانی5.970) ✅️ ابعاد30*20 (ضخامت 2فولادی9.000)(ضخامت 2/5فولادی11.350)(ضخامت2/2گیلانی9.990) ✅️ ابعاد40*20 (ضخامت 2فولادی10.950)،(ضخامت 2/5فولادی13.700)،(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد60*20 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*30 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد60*30 (ضخامت 2فولادی16.600)،(ضخامت 2/5فولادی20.700)،(ضخامت2/2گیلانی18.220) ✅️ ابعاد60*40 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد80*40 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد100*40 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

ورق گالوانیزه و رنگی
20 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 20 شهریور (کد : 77063)

📌کرکره سینوسی عرض 113 ضخامت 0.5 وزن 4.900 عرض 88 ضخامت 0.5 وزن 3.900 عرض 88 ضخامت 0.6 وزن 4.500 عرض 113 ضخامت 0.6 وزن 5.600 ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره ۰۹۱۳۰۹۰۹۶۰۵ تماس بگیرید❌️

لوله داربستی
20 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 20 شهریور (کد : 77062)

📌لوله داربستی ✅️ضخامت 2 فولادی ✅️ضخامت 2/5 فولادی ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

لوله داربستی
18 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 18 شهریور (کد : 76281)

📌لوله داربستی ✅️ضخامت 2 فولادی ✅️ضخامت 2/5 فولادی ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

ورق گالوانیزه و رنگی
18 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گالوانیزه و رنگی 18 شهریور (کد : 76280)

📌کرکره سینوسی عرض 113 ضخامت 0.5 وزن 4.900 عرض 88 ضخامت 0.5 وزن 3.900 عرض 88 ضخامت 0.6 وزن 4.500 عرض 113 ضخامت 0.6 وزن 5.600 ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره ۰۹۱۳۰۹۰۹۶۰۵ تماس بگیرید❌️

پروفیل
18 شهریور، 1402 3 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 18 شهریور (کد : 76279)

📌پروفیل مستطیلی طول 6متر ✅️ ابعاد10*20 (ضخامت 2فولادی5.430)،(ضخامت 2/5فولادی6.790)(ضخامت2/2گیلانی5.970) ✅️ ابعاد30*20 (ضخامت 2فولادی9.000)(ضخامت 2/5فولادی11.350)(ضخامت2/2گیلانی9.990) ✅️ ابعاد40*20 (ضخامت 2فولادی10.950)،(ضخامت 2/5فولادی13.700)،(ضخامت2/2گیلانی12.000) ✅️ ابعاد60*20 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد50*30 (ضخامت 2فولادی14.500)،(ضخامت 2/5فولادی18.360)،(ضخامت2/2گیلانی16.160) ✅️ ابعاد60*30 (ضخامت 2فولادی16.600)،(ضخامت 2/5فولادی20.700)،(ضخامت2/2گیلانی18.220) ✅️ ابعاد60*40 (ضخامت 2فولادی18.440)،(ضخامت 2/5فولادی23.000)،(ضخامت2/2گیلانی20.280) ✅️ ابعاد80*40 (ضخامت 2فولادی22.180)،(ضخامت 2/5فولادی27.730)،(ضخامت2/2گیلانی24.400) ✅️ ابعاد100*40 (ضخامت 2فولادی26.000)،(ضخامت 2/5فولادی32.500)،(ضخامت2/2گیلانی28.630) ❌️جهت اطلاع از قیمت با واحد فروش شماره 09130909605 تماس بگیرید❌️

×