چت

آگهی های خرید سلمان فرهانی - 15724

ورق گالوانیزه
04 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق گالوانیزه

ورق گالوانیزه ۱/۲۵میل خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
04 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ضخامت های ۲ میل ، ۳ میل ، ۴میل خریداریم.

استیل
04 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق استیل

ورق استیل ۳۰۴ ضخامت ۰/۶- ۰/۷ - ۰/۸ خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق st52 با مشخصات زیر میباشیم. 25 میل به میزان 5 تن 30 میل به میزان 22 تن 50 میل به میزان 165 تن

ورق گرم (سیاه)
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

تقاضای ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 40 به میزان 190 و ورق 50 میل به میزان 8 تن با گرید st37 جهت صادرات به عراق خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

تقاضای ورق سیاه

ورق 30 میل 200 تن و 35 میل 32 تن با گرید st37 جهت صادرات به عراق خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه 15 میل به میزان 290 تن و 15 میل 53 تن جهت صادرات به عراق خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 6 میل به میزان 22 تن و ورق 10 میل به میزان 290 تن با گرید st37 میباشیم.

انواع توری
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار مش

مش سایز 10 به میزان 2600 تن و مش سایز 8 به میزان 2600 تن خریداریم.

میلگرد
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

تقاضای میلگرد

خریدار میلگرد با مشخصات زیر جهت صادرات میباشیم. میلگرد سایز 16به میزان 950 تن میلگرد سایز 18 به میزان 850 تن میلگرد سایز 32 به میزان 65 تن

میلگرد
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار میلگرد

خریدار میلگرد با مشخصات زیر جهت صادرات میباشیم. میلگرد سایز 10 به میزان 2000 تن میلگرد سایز 12 به میزان 990 تن میلگرد سایز 14 به میزان 558 تن

ورق گالوانیزه
03 مرداد، 1402 9 ماه پیش

خریدار ورق عرشه

ورق عرشه فولادی به ضخامت 1/2 میلمتری به میزان 480 تن جهت صادرات خریداریم.

تیرآهن
05 تیر، 1402 10 ماه پیش

تقاضای تیرآهن

تیرآهن هفته ای 400 تن سایز 12 با شرح ذیل وزن هر شاخه 12 متری 90کیلو به پایین باشد و طول شاخه ها 12 و 11 و9 متری باشد

میلگرد
05 تیر، 1402 10 ماه پیش

تقاضای میلگرد

تقاضای میلگرد روهینا جهت صادرات به عراق به میزان 500 تن داریم.

×