چت

سلمان فرهانی - 15724

نام :

سلمان فرهانی

نام تجاری :

-

کد کاربری :

f24-15724

وب سایت : -
ایمیل :

-

تلفن :
کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله صنعتی

دسته محصول :

میلگرد

دسته محصول :

تیرآهن

×