آگهی های فروش سامان فولاد بیرجند (ابراهیمی)

صورت بار ورق گرم (سیاه) کد : 19430 چهارشنبه 16 مهر

ورق با ضخامت بیست اکسین اهواز 25000کیلوگرم ورق هشت و ده فولاد مبارکه 25000 کیلوگرم

16 مهر، 1399

شروع مکالمه

یک کارشناس را انتخاب کنید