مشهد فولاد شفا پور - 1543

مشهد فولاد شفا پور

22%
جزئیات...
نام شرکت :

مشهد فولاد شفا پور

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-1543

وب سایت :

ایمیل :

تلفن : 05137643536
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

لوله آبرسانی

دسته محصول :

لوله گاز رسانی

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

دسته محصول :

پروفیل

دسته محصول :

لوله مانیسمان

مشخصات:

انواع لوله های گازی،مانیسمان،درز دار و بدون درز

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

دسته محصول :

نبشی

دسته محصول :

نبشی

×