چت

آگهی های خرید فیدار صنعت صدر (موسوی) - 15294

ورق گرم (سیاه)
25 آذر، 1402 4 ماه پیش

خریدار ورق گیلان

ورق 5 میل عرض 100 گیلان یک رول خریداریم

ورق گرم (سیاه)
04 آذر، 1402 5 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق ۲ میل سیاه درجه 2 100*200 125*250 خریداریم.

×