چت

فیدار صنعت صدر - 15294

نام شرکت :

فیدار صنعت صدر

نام مدیر عامل :

-

کد کاربری :

f24-15294

وب سایت : https://t.me/fidarsadr
ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فیدار صنعت صدر بورس انواع ورق های سیاه و روغنی آجدار فابریک و پرسی رول و شیت

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×