مهدی حیدری (فولاد گستر گلرخ) - 15179

مهدی حیدری

فولاد گستر گلرخ

42%
جزئیات...
نام شرکت :

مهدی حیدری

نام مدیر عامل :

فولاد گستر گلرخ

کد کاربری :

f24-15179

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

2254

شماره ثبت :

4560

توضیحات :

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×