شرکت آریا صنعت دلیجان (فریدون مظاهری) - 14764

شرکت آریا صنعت دلیجان

فریدون مظاهری

55%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت آریا صنعت دلیجان

نام مدیر عامل :

فریدون مظاهری

کد کاربری :

f24-14764

وب سایت :

info@ariasanatdelijan.com

ایمیل :

info@delijansteel.com

شناسه ملی :

10780030869

سال آغاز فعالیت :

1393

کد اقتصادی :

411315144745

شماره ثبت :

589

توضیحات :

تولید کننده انواع قوطی و پروفیل و لوله های صنعتی و گازی

محصولات تولیدی کاربر
دسته محصول :

ناودانی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

نبشی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق روغنی (سرد)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

میلگرد ساده

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

لوله گاز رسانی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گالوانیزه و رنگی

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

دسته محصول :

لوله صنعتی

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

سایر لوله ها

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

پروفیل

حداقل میزان سفارش :

خرده فروشی و ظرفیت

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

نورد گرم

دسته محصول :

نورد سرد

دسته محصول :

آزمایشگاه فلزات

×