فولاد پرشین اسپادانا (هومان قنبری) - 14683

فولاد پرشین اسپادانا

هومان قنبری

50%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد پرشین اسپادانا

نام مدیر عامل :

هومان قنبری

کد کاربری :

f24-14683

وب سایت :

https://t.me/persianspadana

ایمیل :

-

تلفن : 02122044412
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1400

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

فولاد پرشین اسپادانا میلگرد بافق فروش انواع آهن آلات ساختمانی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد آجدار

مشخصات:

ميلگرد بافق يزد A3

×