چت

حداد صنعت سید عماد

عمادالساداتی

67%
جزئیات...

اعلام موجودی حداد صنعت سید عماد (عمادالساداتی) - 14671

ناودانی
28 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ناودانی 28 خرداد (کد : 62534)

⚜️ناودانی#⚫️ناودانی 14 ⚫️ناودانی 16 سبک ✅30.000 ✅تحویلی

میلگرد
28 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 28 خرداد (کد : 62533)

✔️میلگرد نیشابور# ⚪️انبار کارخانهسایز14 25.700 سایز 16 25.700 سایز 18 25.700 سایز 20 25.700 سایز 22 25.700 سایز 25 25.700 سایز 28 25.700

لوله داربستی
28 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 28 خرداد (کد : 62532)

⭕️ #لوله داربستی ⭕️folad 2/5 3 ✅35.200

پروفیل z (زد)
28 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 28 خرداد (کد : 62531)

🔳#پروفیل زد 🔳z 2 فولاد ✅36/200 ◾️z 2.5 3 فولاد ✅34.400

ورق گرم (سیاه)
25 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 25 خرداد (کد : 62234)

🔴رول_گرم⚫️#فولاد_مبارکه ⚪️انبار اصفهان 🔴14*1400 St52

ورق گرم (سیاه)
25 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 25 خرداد (کد : 62233)

🔴رول_گرم⚫️#فولاد_مبارکه ⚪️انبار اصفهان🔴2*1000 St37🔴2*1250 St37

ورق گرم (سیاه)
25 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 25 خرداد (کد : 62232)

🔴رول_گرم⚫️#فولاد_مبارکه ⚪️انبار اصفهان ✅فابریک🔴2*1000*2000 St37

پروفیل z (زد)
21 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 21 خرداد (کد : 61707)

🔳#پروفیل زد 🔳z 2/5 3 فولاد ✅34/400

پروفیل z (زد)
21 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 21 خرداد (کد : 61706)

🔳#پروفیل زد 🔳z 2/5 3 گیلان ✅33/800

پروفیل
21 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 21 خرداد (کد : 61705)

🔳#پروفیل قوطی ✅فولادی درجه یک ⚪️انبار اصفهان🔳50*50     {2mil🔳60*60     {2mil🔳40*40     {2mil🔳70*70     {2mil🔳40*80     {2mil🔳90*90     {2mil✅36/000

پروفیل
21 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل 21 خرداد (کد : 61704)

🔳#پروفیل قوطی ✅فولادی درجه یک ⚪️انبار اصفهان🔳20*10     {2mil🔳20*30    {2mil🔳20*20     {2mil

لوله داربستی
20 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی لوله داربستی 20 خرداد (کد : 61431)

⭕️folad 2 ✅37.100 ⭕️folad 2/5 3 ✅36.000 ⭕️gilan 2/5 3 ✅35.500

قوطی ستونی
20 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی قوطی ستونی 20 خرداد (کد : 61429)

🔳20*20     {2/5mil🔳40*40     {2/5mil🔳80*40     {2/5mil🔳40*80     {2/5mil🔳20*40     {2/5mil🔳30*30     {2/5mil✅35/700

پروفیل z (زد)
20 خرداد، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی پروفیل z(پرلین) 20 خرداد (کد : 61428)

🔳z   2/5 3 فولاد ☑️35/000◾️z 2.5 3 گیلان ✅34/500

ورق روغنی (سرد)
23 آذر، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق روغنی (سرد) 23 آذر (کد : 50758)

🟣رول_سرد/روغنی #فولاد_مبارکه ✅ تحویلی اصفهان 🚚ظرفیت 🟣70*1250 {St12

ورق گرم (سیاه)
23 آذر، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی ورق گرم (سیاه) 23 آذر (کد : 50757)

🔴رول_گرم/سیاه⚫️#Saba ⚪️انبار اصفهان 🔴2/5*1250 {St37 saba 🔴3*1500 {St37 folad 🔴5*1250 {St37 saba

×