آهن سجادمهر سپاهان (بهرام خانی) - 14659

آهن سجادمهر سپاهان

بهرام خانی

49%
جزئیات...
نام شرکت :

آهن سجادمهر سپاهان

نام مدیر عامل :

بهرام خانی

کد کاربری :

f24-14659

وب سایت :

https://t.me/markazeahan

ایمیل :

-

تلفن : 03191009009
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آهن سجادمهر سپاهان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)