چت

فولاد یاوران آراد گستر امیر (صبوری) - 14636

فولاد یاوران آراد گستر امیر

صبوری

85%
جزئیات...
نام شرکت :

فولاد یاوران آراد گستر امیر

نام مدیر عامل :

صبوری

کد کاربری :

f24-14636

وب سایت : https://t.me/Fouladyavaran1
ایمیل :

foulad.yavaran@gmail.com

شناسه ملی :

14008398855

سال آغاز فعالیت :

1398

کد اقتصادی :

14008398855

شماره ثبت :

68453

توضیحات :

فولاد یاوران آراد گستر امیر تامین کننده ورق فولاد مبارکه میلگرد و تیرآهن ذوب آهن اصفهان و میلگرد فولاد خراسان

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

خراسان رضوئ ،مشهد خین عرب بین طرح چی 5 و 7

کدپستی :

9196964437

تلفن :

05138840061

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

تیرآهن

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

حداقل میزان سفارش :

ظرفیت

×