حسن رضوانی پور (حسن رضوانی پور) - 14447

حسن رضوانی پور

حسن رضوانی پور

38%
جزئیات...
نام :

حسن رضوانی پور

نام تجاری :

حسن رضوانی پور

کد کاربری :

f24-14447

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن :

-

کد ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1398

توضیحات :

بازرگانی زغال و اهن اسفنجی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

كرمان ،سيرجان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

مواد اولیه خام

مشخصات:

خریدار زغال -فروشنده زغال و اهن اسفنجی

×