چت

چالش صنعت ایرانیان

نوید نورعلیزاده

69%
جزئیات...

اعلام موجودی چالش صنعت ایرانیان (نوید نورعلیزاده) - 14443

شمش و تختال
02 آبان، 1402 4 ماه پیش

شمش (متری 5sp . 100. 6) 02 آبان (کد : 84639)

1000 تن آماده بارگیری از تهران #بازرگانی چالش صنعت ایرانیان ✅ 🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (کنسانتره،گندله،نرمه گندله، آهن اسفنجي،بریکت،فرو منگنز وسیلیکو منگنز، شمش فولادي) 🔸ضایعات🔸شرید 🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸آماده عقد قرارداد جهت ثبت سفارش لطفا تماس بگیرید. ☎️04135578178 📱09382608986 🌐 چالش صنعت 🌐 نماینده شما در بازار آهن 🌐 www.chaleshsanatiraninan.ir 🌐 🆔 @chalesh_sanat

مواد معدنی
25 مهر، 1402 4 ماه پیش

اعلام موجودی مواد معدنی 25 مهر (کد : 83349)

◀️ آهن اسفنجی بافق ۲۰۰۰ تن ۱۳۳۵۰۰ ریال آماده بارگیری ▶️ #بازرگانی چالش صنعت ایرانیان ✅ 🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (کنسانتره،گندله،نرمه گندله، آهن اسفنجي،بریکت،فرو منگنز وسیلیکو منگنز، شمش فولادي) 🔸ضایعات🔸شرید 🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸آماده عقد قرارداد جهت ثبت سفارش لطفا تماس بگیرید. ☎️04135578178 📱09382608986

مواد معدنی
08 مهر، 1402 5 ماه پیش

اعلام موجودی: گندله گلگهر 08 مهر (کد : 80135)

گندله گلگهر 50 هزار تن آماده بارگیری #بازرگانی چالش صنعت ایرانیان ✅ 🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (کنسانتره،گندله،نرمه گندله، آهن اسفنجي،بریکت،فرو منگنز وسیلیکو منگنز، شمش فولادي) 🔸ضایعات🔸شرید 🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸آماده عقد قرارداد جهت ثبت سفارش لطفا تماس بگیرید. ☎️04135578178 📱09382608986

مواد معدنی
04 شهریور، 1402 6 ماه پیش

آهن اسفنجی سبزوار 04 شهریور (کد : 73931)

2000 تن اسفنجی سبزوار آماده بارگیری #بازرگانی چالش صنعت ایرانیان ✅ 🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (کنسانتره،گندله،نرمه گندله، آهن اسفنجي،بریکت،فرو منگنز وسیلیکو منگنز، شمش فولادي) 🔸ضایعات🔸شرید 🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸آماده عقد قرارداد جهت ثبت سفارش لطفا تماس بگیرید. ☎️04135578178 📱09382608986

مواد معدنی
31 خرداد، 1402 8 ماه پیش

فولاد فنر CK75 31 خرداد (کد : 63059)

تأمین فولاد فنری ck75 در تناژ بالا برای مصارف نورد، بصورت آنیل نرم. #بازرگانی چالش صنعت ایرانیان ✅ 🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (کنسانتره،گندله،نرمه گندله، آهن اسفنجي،بریکت،فرو منگنز وسیلیکو منگنز، شمش فولادي) 🔸ضایعات🔸شرید 🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸آماده عقد قرارداد جهت ثبت سفارش لطفا تماس بگیرید. ☎️04135578178 📱09382608986

تیرآهن
30 اردیبهشت، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی تیرآهن (IPE) 30 اردیبهشت (کد : 59620)

🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (کنسانتره،گندله،نرمه گندله، آهن اسفنجي،بریکت،فرو منگنز وسیلیکو منگنز، شمش فولادي) 🔸ضایعات🔸شرید 🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......)

میلگرد
30 اردیبهشت، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی میلگرد آجدار 30 اردیبهشت (کد : 59618)

🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (کنسانتره،گندله،نرمه گندله، آهن اسفنجي،بریکت،فرو منگنز وسیلیکو منگنز، شمش فولادي) 🔸ضایعات🔸شرید 🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......)

قراضه و ضایعات
30 اردیبهشت، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی قراضه (ضایعات) 30 اردیبهشت (کد : 59616)

🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (کنسانتره،گندله،نرمه گندله، آهن اسفنجي،بریکت،فرو منگنز وسیلیکو منگنز، شمش فولادي) 🔸ضایعات🔸شرید 🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......)

مواد معدنی
30 اردیبهشت، 1402 9 ماه پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 30 اردیبهشت (کد : 59613)

🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (کنسانتره،گندله،نرمه گندله، آهن اسفنجي،بریکت،فرو منگنز وسیلیکو منگنز، شمش فولادي) 🔸ضایعات🔸شرید 🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......)

قراضه و ضایعات
28 اردیبهشت، 1402 9 ماه پیش

شرید حلب آماده بارگیری 28 اردیبهشت (کد : 59507)

#بازرگانی چالش صنعت ایرانیان ✅ 🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (کنسانتره،گندله،نرمه گندله، آهن اسفنجي،بریکت،فرو منگنز وسیلیکو منگنز، شمش فولادي) 🔸ضایعات🔸شرید 🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸آماده عقد قرارداد جهت ثبت سفارش لطفا تماس بگیرید. ☎️04135578178 📱09382608986

مواد معدنی
16 فروردین، 1402 11 ماه پیش

فرومنگنز هندی اصل کربن بالا،آماده بارگیری 16 فروردین (کد : 56706)

#بازرگانی چالش صنعت ایرانیان ✅ 🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (گندله،آهن اسفنجي،بریکت،فروسیلیس منگنز،کنسانتره، شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸ضایعات🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸آماده عقد قرارداد جهت ثبت سفارش لطفا تماس بگیرید. ☎️04135578178 📱09382608986

مواد معدنی
05 فروردین، 1402 11 ماه پیش

فروسیلیس منگنز هندی 05 فروردین (کد : 56580)

#بازرگانی چالش صنعت ایرانیان ✅ 🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (گندله،آهن اسفنجي،بریکت،فروسیلیس منگنز،کنسانتره، شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸ضایعات🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸آماده عقد قرارداد جهت ثبت سفارش لطفا تماس بگیرید. ☎️04135578178 📱09382608986

مواد معدنی
05 فروردین، 1402 11 ماه پیش

آهن اسفنجی میانه، آماده بارگیری، قابل استعلام 05 فروردین (کد : 56579)

#بازرگانی چالش صنعت ایرانیان ✅ 🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (گندله،آهن اسفنجي،بریکت،فروسیلیس منگنز،کنسانتره، شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸ضایعات🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸آماده عقد قرارداد جهت ثبت سفارش لطفا تماس بگیرید. ☎️04135578178 📱09382608986

مواد معدنی
22 اسفند، 1401 12 ماه پیش

آهن اسفنجی میانه- آماده بارگیری 22 اسفند (کد : 56414)

#بازرگانی چالش صنعت ایرانیان ✅ 🔸تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (گندله،آهن اسفنجي،بریکت،فروسیلیس منگنز،کنسانتره، شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸ضایعات🔸 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن ، نبشی و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸آماده عقد قرارداد جهت ثبت سفارش لطفا تماس بگیرید. ☎️04135578178 📱09382608986 # چالش صنعت ایرانیان ✅

مواد معدنی
16 اسفند، 1401 12 ماه پیش

فروسیلیس منگنز، گندله صادراتی 16 اسفند (کد : 56281)

تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (گندله،آهن اسفنجي،فروسیلیس منگنز،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸 ۰۹۳۸۲۶۰۸۹۸۶

مواد معدنی
10 اسفند، 1401 12 ماه پیش

آهن اسفنجی میانه 10 اسفند (کد : 56071)

تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (گندله،آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸 #آهن اسفنجی میانه آماده بارگیری

مواد معدنی
09 اسفند، 1401 1 سال پیش

آهن اسفنجی میانه 09 اسفند (کد : 55981)

تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (گندله،آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸 #آهن اسفنجی میانه آماده بارگیری

مواد معدنی
07 اسفند، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 07 اسفند (کد : 55879)

تامين كننده مواد اوليه كارخانه هاي ذوب و نورد فولادي (گندله،آهن اسفنجي،شمش فولادي،فرو آلياژ...) 🔸تامین کننده کلیه مقاطع فولادی (میلگرد ، تیرآهن و ......) #چالش صنعت ایرانیان🔸 گندله زرند

مواد معدنی
17 بهمن، 1401 1 سال پیش

گندله گلگهر 17 بهمن (کد : 55203)

۵۰ هزار تن بارگیری از کارخانه

مواد معدنی
11 بهمن، 1401 1 سال پیش

اسفنجی گلگهر 11 بهمن (کد : 55067)

۱۵ هزار تن سریع بارشو از کارخانه قابل استعلام

مواد معدنی
08 بهمن، 1401 1 سال پیش

گندله اپال 08 بهمن (کد : 54907)

بصورت نقد زیر قیمت کدال.

مواد معدنی
08 بهمن، 1401 1 سال پیش

اسفنجی چادرملو 08 بهمن (کد : 54906)

2000 تن

مواد معدنی
29 دی، 1401 1 سال پیش

گندله مادکوش 29 دی (کد : 54281)

بدون محدودیت عرضه

مواد معدنی
29 دی، 1401 1 سال پیش

اعلام موجودی مواد اولیه خام 23 دی (کد : 53375)

اسفنجی کاوند ۵۰۰۰ تن آماده بارگیری

مواد معدنی
10 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار مواد اولیه خام 10 آبان (کد : 46935)

آهن اسفنجی میانه

مواد معدنی
04 آبان، 1401 1 سال پیش

صورت بار مواد اولیه خام 04 آبان (کد : 46327)

آهن اسفنجی، گندله، فرو آلیاژ

×