چت

اعلام موجودی آهن ولدی (مهرداد ولدی) - 14146

میلگرد
07 شهریور، 1401 2 سال پیش

صورت بار میلگرد آجدار 07 شهریور (کد : 42792)

💎💎💎💎💎💎💎 1401/0/6/6 💎موجودی آهن مکان و انبار تهران 💎 گرد۶.۵کلاف امیرآباد گرد۶.۵کلاف ملایر گرد۸سپهر گرد۱۰خرمدشت گرد۱۰ابهر گرد۱۲ابهر گرد۱۰آرین گرد۱۲آرین گرد۱۴آرین گرد۱۶آرین گرد۱۸آرین گرد۲۰آرین گرد۱۴کیان ابهر گرد۱۶کیان ابهر گرد۱۸کیان ابهر گرد۲۰کیان ابهر گرد۱۰امیرکبیر گرد۱۲امیرکبیر گرد۱۴امیرکبیر گرد۱۶امیرکبیر گرد۱۸امیرکبیر گرد۲۰امیرکبیر گرد۲۵امیرکبیر گرد۱۴فایکو گرد۱۶فایکو گرد۱۸فایکو گرد۲۰فایکو گرد۲۲فایکو گرد۲۵فایکو گرد۱۴ذوب گرد۱۶ذوب گرد۱۸ذوب گرد۲۰ذوب کرد ۲۲ذوب گرد۲۵ذوب گرد۲۸ذوب گرد 14 نیشابور گرد 16 نیشابور گرد 18 نیشابور گرد 20 نیشابور گرد۲۲نیشابور گرد۲۵نیشابور گرد۳۲نیشابور قیمت تماس تلفنی 📞📞 بافاکتور و بدون فاکتور موجود میباشد ✅تسويه توافقی ☎️خط ویژه 👈 02155449130 ☎️خط ویژه👈 02155446565 📱09123122610 📱09364125052 ✅جهت دریافت قیمت روزانه👇👇 https://t.me/metalvaladi

×