چت

آهن ولدی (مهرداد ولدی) - 14146

نام شرکت :

آهن ولدی

نام مدیر عامل :

مهرداد ولدی

کد کاربری :

f24-14146

وب سایت : https://t.me/Metalvaladi
ایمیل :

-

شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

بورس تیرآهن ،میلگرد،ورق و غیره https://t.me/mehrdadvaladi با مدیریت مهرداد ولدی https://www.instagram.com/metalvaladi

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

تلفن :

02155446565

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

تیرآهن

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

میلگرد

×