کیان صنعت میثاق (توکلی) - 14137

کیان صنعت میثاق

توکلی

49%
جزئیات...
نام شرکت :

کیان صنعت میثاق

نام مدیر عامل :

توکلی

کد کاربری :

f24-14137

وب سایت :

-

ایمیل :

-

تلفن : 03136245174 ، 03136245175
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

-

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

کیان صنعت میثاق خرید و فروش انواع ورق های فولادی

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

اصفهان ،اصفهان

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

مشخصات:

ورق آجدار

دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

×