شرکت آرین فولاد (حسین منتظری) - 1410

شرکت آرین فولاد

حسین منتظری

29%
جزئیات...
نام شرکت :

شرکت آرین فولاد

نام مدیر عامل :

حسین منتظری

کد کاربری :

f24-1410

وب سایت :

ایمیل :

شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

ورق گرم (سیاه)

دسته محصول :

تیرآهن (IPE)

دسته محصول :

میلگرد آجدار

×