بازرگانی آهن شادلو(فاقدی)

فاقدی/شادچهره

92%
جزئیات...

آگهی های خرید بازرگانی آهن شادلو(فاقدی) (فاقدی/شادچهره) - 14075

فلزات آلیاژی ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق st52

خریدار ۸ و ۱۲ و ۱۵ فابریک st52

ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق فابریک

درخواست خرید: ۸ و ۱۵ فابریک st37

فلزات آلیاژی
05 شهریور، 1401 1 سال پیش

خرید ورق ST52

ورق 5 ميل عرض ١/٥ -ST52 اصفهان يك رول خريداريم

ورق گرم (سیاه)
25 مرداد، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق گرم

ورق سیاه 4 و 6 عرض 1/5 ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
24 مرداد، 1401 1 سال پیش

خرید ورق سیاه

ورق ۱۵ فابریک سیاه و ورق ۶ یک رول خریداریم.

فلزات آلیاژی ورق روغنی (سرد)
24 مرداد، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق روغنی ek4

خریدار ورق روغنی ek4 ضخامت 2 و عرضهای 1 و 125 و 1/5 یک ظرفیت هستیم.

×