چت

بازرگانی آهن شادلو

شادچهره

80%
جزئیات...

آگهی های خرید بازرگانی آهن شادلو (شادچهره) - 14075

ورق گرم (سیاه)
08 خرداد، 1403 4 هفته پیش

خریدار ورق سیاه

درخواست خریدورق ST37 با مشخصات زیر میباشیم. 3*1.5 4*1.5 10*1.5

ورق گرم (سیاه)
16 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق اصفهان پابرش 8 ،10، 12، 15 با گرید ST52 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
14 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه اصفهان پابرش فولاد 2.5*125 با گرید ST37 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
14 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه اصفهان پابرش فولاد 3*1.5 با گرید ST37خریداریم

ورق گرم (سیاه)
13 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه اصفهان پابرش فولاد 3*1.5 گرید ST37 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
11 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 3*1.5 با گرید ST37 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
03 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 2*125با گرید St37 سبا بصورت یک هفته ای میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
03 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 12*122 با گرید St52 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
03 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه با ضخامت و عرض 10*132 و گرید St37 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
03 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه 10*115 با گرید St37 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
03 آبان، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 10*110 با گرید St52 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
30 مهر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق ۱۰عرض ۱۱۰ با گرید St52 میباشیم.

ورق گرم (سیاه)
26 مهر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق 3 و 4 میل عرض 1/5 به میزان ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

ورق سیاه ۳۰ اکسین ۱۲*۲ با گرید ST52 خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
25 مهر، 1402 8 ماه پیش

خریدار ورق سیاه

خریدار ورق سیاه ۸ میل عرض ۱۱۰ به مخیزان 1 ماشین میباشیم.

فلزات آلیاژی ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق st52

خریدار ۸ و ۱۲ و ۱۵ فابریک st52

ورق گرم (سیاه)
19 شهریور، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق فابریک

درخواست خرید: ۸ و ۱۵ فابریک st37

فلزات آلیاژی
05 شهریور، 1401 2 سال پیش

خرید ورق ST52

ورق 5 ميل عرض ١/٥ -ST52 اصفهان يك رول خريداريم

ورق گرم (سیاه)
25 مرداد، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق گرم

ورق سیاه 4 و 6 عرض 1/5 ظرفیت خریداریم.

ورق گرم (سیاه)
24 مرداد، 1401 2 سال پیش

خرید ورق سیاه

ورق ۱۵ فابریک سیاه و ورق ۶ یک رول خریداریم.

فلزات آلیاژی ورق روغنی (سرد)
24 مرداد، 1401 2 سال پیش

خریدار ورق روغنی ek4

خریدار ورق روغنی ek4 ضخامت 2 و عرضهای 1 و 125 و 1/5 یک ظرفیت هستیم.

×