آریا فلز چهلستون (محمدرضا فلاحپور) - 1406

آریا فلز چهلستون

محمدرضا فلاحپور

34%
جزئیات...
نام شرکت :

آریا فلز چهلستون

نام مدیر عامل :

محمدرضا فلاحپور

کد کاربری :

f24-1406

وب سایت :

ایمیل :

تلفن :
شناسه ملی :

سال آغاز فعالیت :

کد اقتصادی :

شماره ثبت :

توضیحات :

لیست خدمات کاربر
دسته محصول :

سوله سازی و سازه‌های فلزی

×