چت

آرمان پولاد زرین ‌ (بازرگانی کاوه) (سید مهرداد زینی) - 13903

آرمان پولاد زرین ‌ (بازرگانی کاوه)

سید مهرداد زینی

67%
جزئیات...
نام شرکت :

آرمان پولاد زرین ‌ (بازرگانی کاوه)

نام مدیر عامل :

سید مهرداد زینی

کد کاربری :

f24-13903

وب سایت : https://t.me/Kavehsteel
ایمیل :

Kavehsteel@gmail.com

تلفن : 02188919283
شناسه ملی :

-

سال آغاز فعالیت :

1399

کد اقتصادی :

-

شماره ثبت :

-

توضیحات :

آرمان پولاد زرین تامین انواع میلگرد

آدرس ها و دفاتر
آدرس دفتر :

تهران ،تهران

خدمات بازرگانی کاربر
دسته محصول :

میلگرد

×