آگهی های خرید اصغری - 13865

ورق گالوانیزه و رنگی
24 بهمن، 1401 9 ماه پیش

خریدار ورق سفید

ورق سفید 48 عرض 1 یک ظرفیت خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
06 آذر، 1401 1 سال پیش

خریدار ورق روغنی

ورق روغنی 50 عرض 1 متر ظرفیت، دریافت اصفهان یا تهران، خریداریم.

ورق روغنی (سرد)
20 تیر، 1401 1 سال پیش

خرید ورق روغنی

خریدار ورق روغنی درجه ۲ هستیم.

×